Nasza oferta

 • Identyfikacja potrzeb
 • Wybór źródła finansowania
 • Opracowanie dokumentacji projektowej
 • Przygotowanie dokumentów do umowy o dofinansowanie
 • Identyfikacja potrzeb

  Wspólnie z Tobą określamy potrzeby firmy. Chcesz kupić nową maszynę, aby zwiększyć efektywność produkcji, poszerzyć ofertę o innowacyjne produkty czy zbudować nową halę montażową? Na tym etapie ustalamy, czego oczekujesz i co trzeba zrobić, aby osiągnąć Twój cel.

  Wróć do listy

  Wybór źródła finansowania

  Analizujemy dostępne programy pomocowe z Unii Europejskiej. Szukamy dostępnych dla Ciebie źródeł finansowania i oceniamy szanse Twojej firmy na zdobycie wsparcia. Na tym etapie powiemy, z jakich programów możesz skorzystać, ile środków zdobyć, kiedy mógłbyś otrzymać dotację. Doradzimy, co warto zrobić, aby zwiększyć szansę na zdobycie dofinansowania.

  Wróć do listy

  Opracowanie dokumentacji projektowej

  Przygotowujemy kompletną dokumentację aplikacyjną. Na tym etapie doradzamy, co zrobić, żeby spełnić wymagające kryteria konkursowe. Następnie otrzymujesz od nas wszystkie dokumenty gotowe do złożenia w instytucji udzielającej wsparcia. Pilnujemy wszystkich terminów oraz poprawności formalnej i merytorycznej wniosku. Jeśli okaże się, że złożone dokumenty wymagają korekt lub uzupełnień – zajmiemy się tym.

  Wróć do listy

  Przygotowanie dokumentów do umowy o dofinansowanie

  Kiedy Twój projekt zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, podpisujesz umowę o dofinansowanie na realizację Twojej inwestycji z instytucją finansującą, co wymaga przedłożenia kolejnych dokumentów i zaświadczeń. Od sprawności ich dostarczenia zależy to, kiedy podpiszesz umowę, a – tym samym – jak szybko dostaniesz pieniądze. Na tym etapie reprezentujemy Twoją firmę przed instytucją finansującą.

  Wróć do listy

  Aktualne konkursy